CNaVT_logo_rgb.png

Augustus 2020 - niveau B2 Startbekwaam

Datum examen: zaterdag 22 augustus 2020​

Start examen: 9.30 uur

Einduur: 18.00 uur

Inschrijven: klik hier

Inschrijvingen: tot 30 juni 2020

Locatie examen: Kipdorp 38, 2000 Antwerpen

Prijs: 204,49 euro

 • Kom je van ver? Hou er dan rekening mee dat Antwerpen moeilijk bereikbaar is door de vele wegenwerken. Kom bij voorkeur met het openbaar vervoer.

 • Breng je identiteitskaart of paspoort mee.

 • Breng schrijfgerief mee en een papieren woordenboek in je eigen taal. Digitale woordenboeken zijn niet toegestaan.

Voor welk examen schrijf ik me best in?

Onze ervaring is dat veel mensen zich inschrijven zonder zich goed te informeren over de examens of zonder goed na te denken over hun keuze - en bijgevolg niet slagen. Het CNaVT biedt vijf examens voor mensen die Nederlands als Vreemde Taal leren. De examens toetsen talig functioneren op vier verschillende niveaus. Elk examen is bovendien geplaatst in een specifiek domein (maatschappelijk, educatief of professioneel) en heeft aparte doelstellingen. Het zijn profielexamens: elk examen komt overeen met een bepaald taalprofiel. Ze komen ook overeen met een Europees taalniveau (ERK), maar kies vooral een examen dat bij jouw profiel past:

Maatschappelijk informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk formeel (FORM) - B1

Zakelijk professioneel (PROF) – B2

Educatief Startbekwaam (STRT) – B2

Educatief professioneel (EDUP)  – C1

Het examen

 • Het examen bestaat uit drie delen:

  • A. Luisteren/schrijven

  • B. Lezen/schrijven 

  • C. Spreken.

 • Het gedeelte spreken wordt door ons afgenomen en opgenomen. De audiobestanden en examens worden naar de KU Leuven gestuurd voor beoordeling. Bij deel C mag je geen woordenboek gebruiken.

 • LABS is een erkend examencentrum voor CNaVT. Alle examens - voor alle examencentra, nationaal en wereldwijd - worden centraal gecorrigeerd en beoordeeld door het CTO

 • Meer informatie vind je op de website van het CNaVT: www.cnavt.org.

De voorbereiding

Iedereen kan bij ons het examen komen afleggen.

Je kunt je volledig zelfstandig voorbereiden op het examen (klik hier voor meer informatie) of je kunt je bij ons inschrijven voor individuele begeleiding. De prijs is € 60,50 per uur, voor meer informatie kun je ons contacteren via school@la-bs.be

De resultaten

De resultaten worden door het CTO/KULeuven per post bekendgemaakt. Zorg bij het inschrijven dus dat je jouw eigen adres opgeeft (en niet dat van een verblijfplaats of gastgezin) zodat je een paar maanden later de resultaten per post zeker ontvangt.

         

Enkele tips

- Schrijf je niet in voor het professionele examen als je geen professionele ervaring hebt in je moedertaal.

- Doe het examen startbekwaam niet als je ook in je moedertaal niet aan de universiteit zou gaan studeren.

- Doe het examen B1 niet als je op deze pagina de Engelse vertaling nodig hebt om het Nederlands te begrijpen of als je via e-mail met ons communiceert in het Engels.

- Ben je jonger dan 18 jaar? Dan raden we alleen informeel en formeel aan.

- De examens PROF en EDUP zijn moeilijk haalbaar als je grammatica niet quasi perfect is.

Voor meer informatie over de examens, zie http://cnavt.org/het-examen-nederlands.  

Privacy

LABS bvba hecht veel belang aan jouw privacy en respecteert de Europese wetgeving hieromtrent (GDPR). De gegevens die je ons verschaft bij inschrijving worden niet met derden gedeeld en niet voor andere doeleinden gebruikt. Klik hier voor meer informatie over onze privacy policy.

August 2020 - B2 level Startbekwaam

Exam date: Saturday August 22nd 2020

Starts at: 9:30 a.m.

Ends at: 6:00 p.m.

Enrolment: click here

Enrolment: until June 30th 2020

Exam Location: Kipdorp 38, 2000 Antwerpen

Price: 204,49 euro

 • Are you coming from far? Keep in mind that Antwerp is difficult to reach due to the many road works. Preferably come by train, the train station being at just a 10-minute walk from the school.

 • Be sure to bring your identity card or passport.

 • Bring along a pen and a paper dictionary in your own language. Digital dictionaries are not allowed.

Which exam should I take?

In our experience, many students enrol for an exam without knowing beforehand what the different exams exactly stand for or without the necessary assessment of their specific needs - causing a mismatch and/or fail regarding. The CNaVT offers five exams for whom wants to learn Dutch as a foreign language. The exams evaluate linguistic functioning on four different levels. Moreover, every exam is situated against a specific (societal, educational or professional) domain and has separate goals. Every exam corresponds with a specific linguistic profile, rather than just a certain proficiency level. They are each matched with a European language level (CEFR), but we strongly suggest that you choose a level that fits your linguistic profile:

Maatschappelijk informeel (INFO) - A2

Maatschappelijk formeel (FORM) - B1

Zakelijk professioneel (PROF) – B2

Educatief Startbekwaam (STRT) – B2

Educatief professioneel (EDUP) – C1

About the exam

 • The exam consists of three parts:

  • A. Listening/writing

  • B. Reading/writing

  • C. Speaking.

 • The latter part, speaking, is conducted and recorded by our personnel. The audio files, enclosed with the rest of the exam, are sent to the KU Leuven (University of Leuven) to be assessed by their services. For part C, the use of a dictionary is not allowed.

 • LABS is a recognized exam centre for organizing the CNaVT exam. All exams - for all CNaVT centres, nationally and worldwide - are assessed and graded by the CTO

 • For more information about the CNaVT exam, please consult cnavt.org/en/introduction first.

Preparation

Everyone can take the CNaVT exam at our school.

You can prepare for the exam on your own (click here for more information) or you can contact us to help you get prepared. LABS can coach you individually through the preparation process. The price for private coaching by LABS is € 60,50 per hour, contact us for further information by sending an e-mail to school@la-bs.be

Results

The results will be communicated by (land) mail by the CTO/KULeuven, who grade the tests centrally. Make sure you enrol with your own address (and not that of a temporary residence or host family) so that you are sure to receive your results in the mail a few months after taking the test.

A few pointers

- You should only select the 'professional' exam if you have professional experience in your mother tongue. 

- Don't take the exam 'startbekwaam' if your mother tongue proficiency wouldn't allow you to attend university in your own language.

- Don't select the B1 level if you need the English translation on this page or if you communicate with us in English over email. To qualify for the B1 exam, you should be able to write up a rather simple email. 

- If you're under 18, probably only 'informeel' and 'informeel' are within reach.

- The PROF and EDUP exams really are only within reach if your Dutch grammar is close to perfect. 

For more information on the different exams, please visit http://cnavt.org/en/introduction 

Privacy

LABS bvba cares a great deal about your privacy and respects the European legislation (GDPR) in this regard. The information required for enrolment won't be used for other purposes. Click here for further information on our privacy policy.

^^Take me back to the top^^

CNaVT

Beste kandidaten voor het CNaVT-examen,

 

In mei werd het CNaVT-examen uitgesteld omwille van de Covid-19-crisis. Wat niemand verwachtte, is dat we nu al met een tweede golf worden geconfronteerd. Het verschil met de eerste golf is wel dat we nu veel beter zijn voorbereid: we hebben twee maanden lesgegeven met mondmaskers, er is voldoende handgel, er zijn plexischermen… we hebben met het virus leren leven. 

 

Omdat we merken dat er heel wat vragen zijn en omdat uitstel niet meer mogelijk is voor studenten die het certificaat nodig hebben voor hun inschrijving aan een universiteit of hogeschool, zetten we hier alle FAQ’s en wijzigingen bij LABS op een rijtje:

 

 • Gaat het examen door? Ja, het examen gaat door, net als de examens aan de hogescholen en universiteiten.

 • Kan ik het examen verplaatsen naar november als ik het certificaat niet dringend nodig heb? Ja, dat kan. We zijn met de KULeuven overeengekomen dat je je examen kan verplaatsen naar november. 

 • Kan ik het examen annuleren en hoeveel administratiekosten moet ik dan betalen? Op deze vraag hebben we nog geen antwoord. We wachten op de beslissing van de Taalunie.

 • Is het wel veilig om nu naar Antwerpen te gaan en examen te doen? Ja, dat is veilig. Op de school zelf zijn alle veiligheidsmaatregelen voorzien. Kom je met het openbaar vervoer, hou je dan aan de opgelegde veiligheidsmaatregelen: draag een mondmasker en hou afstand. Kom je met de auto, dan heb je geen contact met anderen. Dat is helemaal veilig. Antwerpen is nog steeds open en je verplaatsen is nog steeds toegestaan. Breng je eigen lunch mee als je je daar beter bij voelt, dan hoef je ook niet naar een winkel te gaan.

 • Welke veiligheidsmaatregelen zijn er op de school?

  • Iedereen draagt een mondmasker. Je legt het examen dus ook met een mondmasker af. We hebben voldoende mondmaskers op de school voor iedereen maar je mag ook je eigen masker dragen.

  • Bij het binnenkomen en bij de start van elk deel, was of ontsmet je je handen.

  • Breng zeker een trui mee want alle ramen staan permanent open om een goede verluchting van het examenlokaal te garanderen. 

  • Alle tafels staan op 1,5 meter afstand van elkaar en je zit met je gezicht naar de muur en dus met je rug naar de andere kandidaten. 

  • Breng indien mogelijk een eigen koptelefoon of eigen oortjes mee met een klassieke jack-aansluiting. Je kan ook een koptelefoon van de school lenen. 

  • Bij het binnenkomen krijg je een sleutel van een locker. Daar kun je al je spullen veilig opbergen. 

  • We zullen het examen spreiden over 3 dagen: donderdag 20 augustus, vrijdag 21 augustus en zaterdag 22 augustus. Zo wordt de groep in het lokaal kleiner en moet je voor deel C/spreken minder lang wachten in de namiddag. Het startuur blijft hetzelfde: 9u30.

 • Wat verwacht LABS van mij?

  • Dat je niet protesteert tegen de veiligheidsmaatregelen op de school.

  • Dat je te allen tijde afstand houdt van de andere studenten.

  • Dat je ons ten laatste op maandag 3 augustus laat weten welke optie je kiest uit onderstaande lijst:

   • Ik wil mijn examen verplaatsen naar november

   • Ik wil het examen doen op donderdag 20 augustus

   • Ik wil het examen doen op vrijdag 21 augustus

   • Ik wil het examen doen op zaterdag 22 augustus

   • Ik wil mijn examen annuleren en wacht op de beslissing van de Taalunie in verband met de annuleringskosten. 

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle

LABS bvba

Kipdorp 38

2000 Antwerpen

België

+32(0)494/48.17.17

BE0647.647.323

school@la-bs.be

www.la-bs.be

Facebook: labsantwerpen

Instagram: labsantwerpen