top of page
school1.JPG

OVER ONS

Adding colour to language learning betekent voor ons dat we lesgeven met... 

  • de flexibiliteit van de privésector, last minute bookings, elk week starten, programma's op maat, 

  • de betrokkenheid van de zorg, we geven les met heel ons hart en gaan samen met jou op zoek naar een methode die je ligt, die aansluit bij je achtergrond en noden... 

  • de fun van het toerisme wie zich niet amuseert, leert minder en een taal is een cultuur en een cultuur is... het leven!

  • en de content van het onderwijs we ontwikkelen ons eigen materiaal en werken op twee parallelle sporen: een gedegen algemene kennis én interactie-communicatie want het ene kan niet zonder het andere.

Adding colour to language learning means we offer you... 

 

  • the flexibility of private teaching, last minute bookings, start any week, tailor made programs

  • a caring involvement, we teach from the heart and together with you we look for a tailer made method that  suits your needs, wishes and background

  • fun & tourism because in order to learn fast, we strongly believe you need to have fun doing it because with every language comes a culture and culture is… everything!

  • and educational content since we develop our own material and work on two different levels: a  thorough general knowledge and interactive communication knowing one cannot exist without the other.

bottom of page